syncol@syncol.sk +421 905 448 872

Injektáž

SYNCOL Injektáž

Injektáž  je vyplnenie a spevnenie trhlín a dutín injektážnymi materiálmi určenými podľa typu injektovaného materiálu a požiadavky nadobudnutia stratených statických alebo hydroizolačných vlastnosti. V samotných poškodených konštrukciach sa snážíme vrátiť stratené vlastnosti ako tesnosť a nosnosť. Pri navrácaní požadovaných vlastnosti je nutné stanoviť cieľ injektáže, tak aby splnila požadovaný účel.

Použitie injektáži a ich rozdelenie:

Injektáž muriva

 • vyplnenie trhlín a dutín – statické
 • uzavretie a utesnenie trhlín a dutín – hydroizolačné

Injektáž betónu – vyplnenie trhlín a dutín

 • mechanické a silovo únosné výplne
 • elastické výplne
 • nabopnávajúce výplne

Injektáž podložia – vyplnenie kaviern  a dutín

 • staticky únosné
 • výplňové

 

Ciele injektáže:

Pevnostné injektáže

 • ich cieľom je uzavretie a vyplnenie dutín a trhlín schopných znášať namáhanie a zaťaženie

Elastické injektáže

 • cieľom je vyplnenie trhlín a dutín zabezpečujúce uzavretie a utesnenie schopné prenášať pohyb

 

Používané injektážne materiály:

 • Epoxidové živice
 • Polyuretánové živice
 • Cementové mlieka a suspenzie
 • Akryláty

Typ materiálu na injektáž je zvolený na základe toho, čo chceme dosiahnuť a aké sú obmedzujúce podmienky.  Podľa vyšpecifikovaného materiálu je navrhnutý technologický postup.

 

Aplikácie:

Zalievaním (gravitačné)

 • materiál nalievame do trhlín – je to možné použiť na horizontálnych plochách s miernym sklonom

Injektáž pomocou pumpy

 • aplikuje sa pomocou pumpy čerpanie materiálu systémom hadíc cez pakre vkladané do navŕtaných otvorov alebo nalepením pakrov na trhlinu. Podľa tlaku injektáže rozdeľujeme  injektáže na:
  • Nízkotlakové  do 10 Bar
  • Strednotlakové  10 až 60 Bar
  • Vysokotlakové nad 60 Bar

 

Oblasti použitia injektáži:

 • utesnenie priesakov v stenách, múroch a podlahách
 • stabilizácia podložia, stabilizácia základov stavieb
 • zamedzenie zosuvu pri rozkopávkach
 • statické vyplnenie dutín a trhlín nosných konštrukcií
 • utesnenie prestupov a dilatácií
 • utesnenie potrubných spojov, šácht, kynét, …
 • stabilizácia podložia a vytvorenie hydroizolačnej steny