syncol@syncol.sk +421 905 448 872

Kariéra

 

Robotník

 

Obchodno – technický zástupca

 

Vedúci pracovník