syncol@syncol.sk +421 905 448 872

Kontakt

SYNCOL, s.r.o.

Karlová 53
038 15 Karlová

Kancelária:
 +421 948 626 051

 +421 905 448 872
 syncol@syncol.sk
 www.syncol.sk

IČO: 45338795
DIČ: 2022946255
OR v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 52208/L

SBERBANK Slovensko, a.s. pobočka Martin, č. ú. : 4300047220/3100

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaše telefónne číslo (povinné)

Vaša správa (povinné)