syncol@syncol.sk +421 905 448 872

Príprava a čistenie podkladov

SYNCOL Príprava a čistenie podkladov

Spôsob prípravy podkladu vychádza z požiadaviek na jeho finálnu verziu. V závislosti od toho je nutné vybrať ten správny spôsob pre ďalšie technologické postupy. Spôsob prípravy podkladu má predchádzať (pokiaľ je to možné) požiadavke pre ďalšie technologické kroky. Proces prípravy povrchu má pozitívne vplývať na ďalšie pracovné postupy a to hlavne tak, aby už zvolený spôsob prípravy podkladu vytváral vhodné prostredie pre ďalšie operácie a tým predchádzal suplovaniu operácií.

Príprav podkladov:

  • Čistenie a odmasťovanie povrchov,
  • Odstraňovanie náterov, lepidiel, …
  • Frézovanie
  • Brúsenie
  • Vyrovnávanie
  • Zdrsňovanie

 

Spôsoby príprav podkladov:

Vysokotlakové tryskanie vodným lúčom

Otryskávanie vodným lúčom je spôsob prípravy podkladu mokrou cestou, kedy nedochádza k vzniku rázov na konštrukciu. Otryskávanie podkladu v závislosti od typu podkladu realizujeme v rozsahu tlaku od 200 do 2000 Bar. Pomocou pridania abrazíva je možné vykonávať mokré tryskanie alebo rezanie materiálov.

Tlakové tryskanie drťou

Otryskávanie drťou je metóda,  príprava povrchov pomocou stlačeného vzduchu a abrazíva prevažne suchou cestou. Otryskávanie zbaví povrch nečistôt, náterov a rôznych povrchových úprav a vytvorí vhodný povrch pre ďalšie povrchové úpravy.

Brúsenie

Brúsenie betónu, cementových, anhydritových a sadrových poterov prevádzame brúskami s diamantovými a karborundovými nástrojmi v závislosti od brúseného podkladu a typu práce. Pri brúsení priamo dochádza k odsávaní brúseného materiálu. Nedostupné miesta sa brúsia jednoduchými ručnými náradiami a naopak otvorené plochy sa brúsia pomocou väčších jedno a troj-kotúčových strojov s planétovou prevodovkou. V závislosti od požiadaviek je možné brúsením vykonávať aj finálnu podobu podkladu za pridávania rôznych roztokov pre brúsenie do brúseného priestoru. Každý podklad  je špecifický  a preto je nutné zvoliť jeho správnu prípravu.

Guličkovanie- tryskanie

Najbežnejší spôsob prípravy vodorovných plôch. Príprava podkladu ostáva čistá s otvorenou štruktúrou povrchu a tým veľmi vhodnou pre ďalšie operácie vyžadujúce čistý suchý povrch. Pri vrhaní oceľových guličiek dochádza k uvoľňovaniu vrchných vrstiev podkladu, ktorý je následne odsávaný do zásobníka vysávača a tým ostáva čistý pripravený povrch. Po príprave povrchu je možné priamo vykonávať aplikáciu materiálov.

Frézovanie

Úprava povrchu frézovaním umožňuje rýchlu a kvalitnú prípravu podkladu aj vo väčších hrúbkach a rôznych typov  cementových povrchov. Taktiež je možné vykonávať odstraňovanie rôznych vrstiev ako epoxidov, polyuretanov , či asfaltov. Pomocou frézovania je možné odstrániť plošné aj lokálne plochy. Pri frézovaní dochádza  priamo k odsávaniu odfrézovaného materiálu , čim podklad ostáva čistý.