syncol@syncol.sk +421 905 448 872

PUR tepelné izolácie

SYNCOL PUR tepelné izolácie

Polyuretanové (PUR) striekané tepelné a zvukové izolácie

Viac informácií na www.pur-izolacie.sk

Moderné riešenia tepelnej izolácie, hydroizolácie a zvukovej izolácie umožňujú vykonávať rýchle realizácie operácií v najvyššej kvalite so splnením všetkých požiadaviek na vlastnosti a kvalitu materiálov a prevádzaných prác. Strojnotechnologické zariadenia a materiály nám umožňujú vykonávať pracovné kroky s krátkymi technologickými prestojmi vo veľmi vysokej kvalite do finálnej podoby. Možnosti materiálov nám umožňujú širokú škálu kombinácií jednotlivých materiálov a následne operácií a tým ovplyvnenie finálneho produktu na základe špecifických požiadaviek investora. V závislosti o požiadaviek vieme navrhnúť to správne riešenie vďaka širokej škále typov PUR materiálov, POLYURETANOV a POLYUREY.

PUR izolácie

Polyuretánová penová izolácia je technológia, ktorá sa používa v komerčných, priemyselných a obytných budovách. Pri aplikácií PUR peny dochádza k úplnému vyplneniu izolovaného priestoru bez spojov, čím sa eliminujú straty v spojoch. Tepelnoizolačná vrstva eliminuje tepelné mosty v konštrukcii a je zaraďovaná medzi najvhodnejšie zatepľovacie systémy, vďaka rýchlosti aplikácie, nízkej objemovej hmotnosti a vďaka jej vynikajúcim izolačným vlastnostiam.

Podľa spôsobu použitia rozdeľujeme PUR izolácie s otvorenou a  uzavretou bunkovou štruktúrou.

PUR peny s otvorenou bunkovou štruktúrou – mäkká PUR pena

  • má otvorenú bunkovú štruktúru, vhodná hlavne do interiéru.
  • nie je hydroizolačná, ale má stabilné izolačné vlastnosti, malý difúzny odpor, parotesné vlastnosti s hustotou cca 7-12 kg/m3.
  • má vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti

PUR peny s uzavretou bunkovou štruktúrou – tvrdá PUR pena

  • má uzavretú bunkovú štruktúru, je hydroizolačná, parotesná s hustotou 30-65 kg/m3,
  • v závislosti od účelu  použitia sa používajú PUR peny rôznych hustôt

Tepelno-izolačné vlastnosti PUR peny

PUR peny ako aj iné materiály v závislosti od typu a hustoty majú rôzne izolačné vlastnosti. Avšak vlastnosti PUR peny majú omnoho lepší tepelný odpor  ako iné materiály.

Porovnanie izolačných vlastnosti rôznych materiálov

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ:

Izolačná minerálna vlna spájaná umelou živicou 0,038 W/m.K
bieleho EPS určené na zateplenie fasád. 0,038 W/m.K
PUR izolácia 8 kg/m3 0,035 W/m.K
sivý polystyrén, EPS novej generácie 0,032 W/m.K
PUR izolácia 60 kg/m3 0,024 W/m.K
PUR izolácia 36 kg/m3 0,021 W/m.K

Oblasti použitia

  • izolácia plochých a šikmých striech,
  • obvodových múrov a základov,
  • izolácia hál,
  • izolácia nádrží,