Skočiť na hlavný obsah

Sanácia parkovacieho domu „Carlton Garáže“ 

09.08.2018

V júli tohto roku sme začali realizovať sanáciu stĺpov nosnej konštrukcie a celoplošnej pojazdnej hydroizolačnej membrány na báze polyurey  na ploche 1908,00 m2 v objekte "Garáže Carlton v Bratislave".Na základe posudkov skutkového stavu bol vypracovaný projekt na sanáciu nosných plôch. Bolo nutné vyriešiť sanáciu podláh okolo 19 stĺpov v rástri 4,5 x 4,5m a na zamedzenie vsakovania vôd do konštrukcie sa riešila celoplošná pojazdná hydroizolačná membrána.

Návrh riešenia bol zvolený na základe zaťaženia prejazdom a požiadavky boli taktiež kladené na rýchlosť aplikácie počas plnej prevádzky s obmedzením parkovacích státí.

Výsledkom je zosanovaná plocha, ktorú tvorí jednoliata membrána na báze polyurey so vsypom karbidu kremíka následne zapečatená topcoatom. Vlastnosti materiálu nám umožnili aplikáciu jednotlivých krokov v krátkych časových intervaloch.

Realizácia bola spojená s montážou dopravného značenia, podstojkovaním okolo stĺpov, zabezpečením pracoviska cez všetky poschodia, búracími prácami, montážou železa a následnou sanáciou.