Skočiť na hlavný obsah

Protipožiarne nátery

Protipožiarne nátery nezabránia horeniu a poškodeniu konštrukcie požiarom, spomalí sa iba účinok ohňa, čím sa predĺži čas na evakuáciu osôb, prípadne Vášho majetku. Protipožiarne nátery sa používajú v exteriéroch, ako aj v interiéroch. Sú to špeciálne nátery odolné voči vlhkosti a zmenám teploty.

Ako to robíme, čo používame - materiály

Protipožiarnu ochranu nosných konštrukcií aplikujeme na oceľ, drevo a betón. Aplikované protipožiarne nátery sú certifikované a spĺňajú predpísané skúšky podľa STN-EN.

Množstvo naneseného protipožiarneho náteru určuje stanovenú lehotu ochrany konštrukcie a postihnutá konštrukcia tak lepšie odoláva voči zhoreniu, zdeformovaniu a pádu až o 45 minút, oproti konštrukciám, kde protipožiarny náter nebol aplikovaný.

Výsledok

Dodržiavanie technologického postupu pri príprave podkladov a počas aplikácie protipožiarnych náterov sú dôležitým faktorom toho, aby účinnosť apliovaného náteru zodpovedal požiadavkám protipožiarnej ochrany stavieb.