Skočiť na hlavný obsah

Kryštalické a polymerové izolácie

Kryštalická izolácia je impregnácia, počas ktorej vnikajú aktívne látky do podkladu a vzniká tak tvorba kryštalických novotvarov. Vytvorené kryštalické zoskupenie sa s betónovým povrchom zjednotí a trvalo sa zcelí (dochádza k vyplňovaniu pórov, kapilár a trhlín). Ochráni tak ošetrovaný povrch voči priesakom vody a iných kvapalín.

Polymérové izolácie prevažne používame pri povrchových úpravách objektov, kde došlo k poškodeniu mechanickým spôsobom alebo pôsobením vody a vlhkosti. Medzi ne patria: poruchy soklového muriva, dodatočná hydroizolácia stien domov alebo pri sanácii soklovej omietky.

Ako to robíme, čo používame - materiály

Ošetrovaná betónová konštrukcia sa stáva nepriepustnou voči tlakovej vode, poľnohospodárskym produktom, ropným produktom a chemikáliám. Vznikajú vodou nepriepustné kryštáliky a nastáva ich rast do prierezu betónu. Kryštáliky preklenú aj jemné vlasové trhliny a chyby v betóne do hrúbky 0,4mm a zastavia tak prenikanie vody v kvapalnom skupenstve. Statické a mechanické vlastnosti sa vplyvom aplikovanej hmoty nemenia a neznižujú sa ani protikorózne vlastnosti betonárskej ocele.

Sanácia polymérovou izoláciou spočíva predovšetkým v diagnostike a odstránení daného problému. Na sanovanom objekte musíme dosiahnúť vytvorenie celistvej izolácie voči vode a vlhkosti. Následne ošetrujeme miesta poškodené soľami a obnovujeme samotnú omietku.

Výsledok

V obchod prípadoch je nutné chrániť stavbu a jej konštrukciu proti nepriaznivým vplyvom počasia. Použitím oboch metód predlžujeme životnosť a odolnosť betónových konštrukcii.