Skočiť na hlavný obsah

Izolácie odolné voči chemickým látkam

Aplikáciou chemicky odolných izolácií zabezpečujeme nepriechodnosť agresívnych látok z objektu, alebo do objektu, pri ktorom by mohlo dôjsť k šíreniu nebezpečných látok a zdraviu škodlivých látok do okolitého prostredia. Mezdi takéto objekty patria: jímky, stavby s trvalým stykom s agresívnymi látkami (napr. soli, kyseliny, lúhy a zásady), nádrže s vykurovacími olejmi a nádrže na ropné produkty.

Ako to robíme, čo používame - materiály

Na základe analýzy požiadaviek zákazníka vypracujeme systém chemicky odolných izolácií presne na mieru. Štandardne používame chemicky odolné izolácie na báze mPVC alebo polyetylénové chemicky odolné izolácie, ktoré sú špeciálne upravené tak, aby dodávali chemicky odolnej izolácii požadované vlastnosti.

Výsledok

Máme dlhoročné skúsenosti s aplikáciou chemicky odolných izolácií a vieme uspokojiť aj tie najnáročnejšie podmienky zákazníka v potravinárstve, mäsopriemysle, poľnohospodárstve, chemických prevádzkach a ťažkom priemysle. Medzi ne patria napr. špeciálne izolácie oceľových a železobetónových záchytných jímok a vaní zaťaženými ropnými produktami, alebo izolácie pre extrémne zaťažené objekty koncentrovanými kyselinami a lúhmi.