Skočiť na hlavný obsah

Polyurea, sanácie, hydroizolácie, injektáže, pur izolácie, liate podlahy

Spoločnosť SYNCOL, s.r.o. pôsobí od roku 2010 so zameraním na špeciálne stavebné práce súvisiace s realizáciou priemyselných polyuretánových a epoxidových podláh, opravami stavebných konštrukcií, injektáží, sanácií, hydroizolácií priemyselných objektov (trafostanice, ČOV, výrobné haly a pod.) na zabránenie úniku ropných produktov do spodných vôd, PUR izolácií striech, stien a podláh slúžiacimi na zníženie energetickej náročnosti stavieb.