Skočiť na hlavný obsah

Vyhľadávanie obsahu

Vyhľadávanie obsahu v službách, referenciách a videách.

Most Beliansky potok - polyurea Striekaná hydroizolačná membrána na báze polyurey s prípravou podkladu a UV ochranným náterom. Zobraziť >
Parking - polyurea Banská Bystrica Nástrek polyrey parking - Interpolis. Zobraziť >
Oprava mosta - tryskanie, injektáž, reprofilácia, antikorózny náter Tryskanie sanovanej betónovej plochy abrazívom Injektáž trhlín  Reprofilácia zvislých a šikmých plôch sanačnou maltou (piliere, opory)… Zobraziť >
QSI products QSI PRIMER C 10 EP - základný penetračný náter na betónové povrchy.   QSI PRIMER M 40 EP - základný penetračný náter na oceľové… Zobraziť >
2020 - 2022, D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa, D56 a pripojenie na D48 Frézovanie mostovky, Izolácia bežných konštrukcií proti voľne stejakúcej vode, Celoplošná izolácia mostovky asfaltovými pásmi, Polymérna… Zobraziť >
Rekonštrukcia káblových kanálov a komunikácií ESt Levice Ošetrovanie odhalenej výstuže inhibítorom korózie, modelovanie fabiónu a príprava dilatácie na injektáž. Zobraziť >
NIDO 2 - Kompletné zhotovenie hydroizolačného náteru polyureou Projekt občianskej vybavenosti – Apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby, Trnavská cesta, Bratislava. Zobraziť >
Injektáž prasklín Carlton Savoy Complex Injektáž prasklín pôvodných tehlových klenieb v suteréne. Príprava podkladu Injektáž pomocou akrylátových zmesí Polyuretánová injektáž Zobraziť >
2021 - 2022, Rýchlostná cesta R2 Kriváň, Lovinobaňa (úsek Mýtna-Tomášovce) Realizácia izolácie mostovky. Frézovanie Príprava podkladu brokovaním s dobrúsením krajov Náter omietok a betónových povrchov, epoxidová… Zobraziť >
2021 - 2022 NIDO 2 - Apartmánové bývanie, komerčné priestory Bratislava Kompletné zhotovenie hydroizolačného náteru. Zobraziť >
Garáže Carlton Savoy Complex Bratislava - injektáž stropu a okolo jednotlivých stĺpov Celoplošná oprava podlahy okolo stĺpov, Injektáž pracovných špár v stropoch, Injektáž stropu okolo stĺpu. Zobraziť >
Hydroizolácia záchytných vaní a nádrží pod transformátormi Príprava podkladu brúsením a vysávaním. Rýchly epoxidový penetračný náter v dvoch vrstvách na podklady s vyššou vlhkosťou odolný voči osmotickým… Zobraziť >
2020 - 2022, Vodné dielo Gabčíkovo - Inovácia a modernizácia plavebných komôr   Injektáž identifikovaných priesakov a prasklín. Injektáž trhlín. Injektáž dilatačných škár v plniacich a prázdniacich kanáloch pravej… Zobraziť >
Hydroizolácia záchytných vaní a nádrží pod transformátormi   Príprava podkladu brúsením a vysávaním. Rýchly epoxidový penetračný náter v dvoch vrstvách na podklady s vyššou vlhkosťou odolný voči… Zobraziť >
Billa Bratislava - liaty epoxidový podlahový systém   Vyrovnávajúci, stužujúci plastbetón. Povrchová úprava podlahy: liaty dvojvrstvový epoxidový systém. Zobraziť >
Dodanie a inštalácia hydroizolačného systému na most cez Dunaj   Príprava podkladu brokovaním. Pečatiaca vrstva s presypom piesku. Pokládka bitumenových pásov. Zobraziť >
Strojné natavenie bitumenových pásov Strojné natavenie bitumenových pásov na mostovky. Zobraziť >
Hydroizolácia mostných objektov Frézovanie, brúsenie, izolácia mostovky asfaltovými pásmi. Zobraziť >
Hydroizolácia mostovky   Frézovanie. Brúsenie. Izolácia mostovky asfaltovými pásmi. Zobraziť >
Striekaná hydroizolácia - Kolonádový most Zobraziť >