Skočiť na hlavný obsah

Vyhľadávanie obsahu

Vyhľadávanie obsahu v službách, referenciách a videách.

Rekonštrukcia - podzemný parking - Carlton garáže Nástrek hydroizolačnej membrány, príprava podkladu - brokovanie, vysprávky, sanácie, penetrácia, polyurea, top coat. Zobraziť >
Rekonštrukcia podzemných garáží - Carlton Nástrek hydroizolačnej membrány, príprava podkladu - brokovanie, vysprávky, sanácie, penetrácia, polyurea, top coat. Zobraziť >
Carlton garáže - realizácia odvodňovacích žľabov Sanácia. Rezanie drážok. Zobraziť >
Rekonštrukcia tunel - Bratislava Vrty pre injektovanie vykonávané v podzemí vŕtacími kladivami. Chemická a cementová injektážna zmes. Vyplnenie trhlín hĺbkovým škárovaním. Zobraziť >
Nemocnica Považská Bystrica Sanácia železobetónových stropných nosníkov. Zosilnenie nosných konštrukcií. Zobraziť >
Striekaná penová izolácia Striekanou tepelnoizolačnou penou dosiahnete vysokú úsporu pri vykurovaní (približne sa jedná o 70% úsporu). Okrem úspory sa znižujú aj náklady na… Zobraziť >
Sanácia podzemného vodojemu Zobraziť >
Vyhotovenie drážok do betónu a zaliatie koľajníc Vyrezávanie a zalievanie drážok pre vodiace koľajnice na manipulačný vozík. Zobraziť >
Injektáž železničného mosta Libina-Uničov Navŕtanie injektážnych otvorov Osadenie pakrov Injektáž Demontáž pakrov a vysprávka po pakroch Zobraziť >
Parking Banská Bystrica - hydroizolačný nástrek polyurey + topcoat Zobraziť >
Most Beliansky potok - polyurea Striekaná hydroizolačná membrána na báze polyurey s prípravou podkladu a UV ochranným náterom. Zobraziť >
Parking - polyurea Banská Bystrica Nástrek polyrey parking - Interpolis. Zobraziť >
Oprava mosta - tryskanie, injektáž, reprofilácia, antikorózny náter Tryskanie sanovanej betónovej plochy abrazívom Injektáž trhlín  Reprofilácia zvislých a šikmých plôch sanačnou maltou (piliere, opory)… Zobraziť >
2020 - 2022, D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa, D56 a pripojenie na D48 Frézovanie mostovky, Izolácia bežných konštrukcií proti voľne stejakúcej vode, Celoplošná izolácia mostovky asfaltovými pásmi, Polymérna… Zobraziť >
Rekonštrukcia káblových kanálov a komunikácií ESt Levice Ošetrovanie odhalenej výstuže inhibítorom korózie, modelovanie fabiónu a príprava dilatácie na injektáž. Zobraziť >
NIDO 2 - Kompletné zhotovenie hydroizolačného náteru polyureou Projekt občianskej vybavenosti – Apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby, Trnavská cesta, Bratislava. Zobraziť >
Injektáž prasklín Carlton Savoy Complex Injektáž prasklín pôvodných tehlových klenieb v suteréne. Príprava podkladu Injektáž pomocou akrylátových zmesí Polyuretánová injektáž Zobraziť >
2021 - 2022, Rýchlostná cesta R2 Kriváň, Lovinobaňa (úsek Mýtna-Tomášovce) Realizácia izolácie mostovky. Frézovanie Príprava podkladu brokovaním s dobrúsením krajov Náter omietok a betónových povrchov, epoxidová… Zobraziť >
2021 - 2022 NIDO 2 - Apartmánové bývanie, komerčné priestory Bratislava Kompletné zhotovenie hydroizolačného náteru. Zobraziť >
Garáže Carlton Savoy Complex Bratislava - injektáž stropu a okolo jednotlivých stĺpov Celoplošná oprava podlahy okolo stĺpov, Injektáž pracovných špár v stropoch, Injektáž stropu okolo stĺpu. Zobraziť >