Skočiť na hlavný obsah

Hydroizolácie

Úlohou hydroizolácie je zabrániť nežiadúcemu prenikaniu vody do objektu. Pri výbere hydroizolácie je dôležitý nielen kvalitný hydroizolačný materiál, ale aj správny spôsob aplikácie materiálu pre bezpečnú a správnu hydroizoláciu objektu.

Priamo pojazdné tuhoelastické povlaky sú vysoko elastické a flexibilné polymérne systémy, zvyčajne založené na polyuretánové živici, alebo polymočovinovej živici s vynikajúcimi technickými vlastnosťami. Tento typ materiálu sa aplikuje stirekaním na vopred pripravené vonkajšie betónové povrchy a poskytuje tak vynikajúce riešenie pre komplexné povrchy.
Kryštalická izolácia je impregnácia, počas ktorej vnikajú aktívne látky do podkladu a vzniká tak tvorba kryštalických novotvarov. Vytvorené kryštalické zoskupenie sa s betónovým povrchom zjednotí a trvalo sa zcelí (dochádza k vyplňovaniu pórov, kapilár a trhlín). Ochráni tak ošetrovaný povrch voči priesakom vody a iných kvapalín.
Aplikáciou chemicky odolných izolácií zabezpečujeme nepriechodnosť agresívnych látok z objektu, alebo do objektu, pri ktorom by mohlo dôjsť k šíreniu nebezpečných látok a zdraviu škodlivých látok do okolitého prostredia. Mezdi takéto objekty patria: jímky, stavby s trvalým stykom s agresívnymi látkami (napr.
Bitúmenové pásy majú v porovnaní s klasickými asfaltovými pásmi, vyšší bod mäknutia povlakovej hmoty, mnohonásobne väčšiu ťažnosť a vyššiu mechanickú odolnosť pásu pri mínusových teplotách.
Cieľom každého staviteľa je dokončiť dielo s čo najlepším konštrukčným výsledkom. Preto je dôležité dbať na kvalitu od prvých krokov výstavby objektu a zabezpečiť tak ochranu stavby pred vodou. Striekané hydroizolácie na báze bituménu sa aplikujú rýchlo a jednoducho aj pod úrovňou terénu.