Skočiť na hlavný obsah

Injektáž spevnenia podkladov

Pevnostná injektáž má prevažne uplatnenie pri starších budovách, napr. pri historických budovách. Pevnostnou cementovou injektážou doocieľujeme plošné spevnenie muriva, zvýšenie únostnosti muriva a zamedzíme tak aj praskaniu muriva. Ak nie je možné použiť pevnostnú cementovú injektáž (napr. pri historických budovách pre zachovanie pôvodnej skladby materiálu), používame pevnostnú kryštalickú injektáž.

Injektáž  je vyplnenie a spevnenie trhlín a dutín injektážnymi materiálmi určenými podľa typu injektovaného materiálu a požiadavky nadobudnutia stratených statických alebo hydroizolačných vlastností. V samotných poškodených konštrukciach sa snažíme vrátiť stratené vlastnosti ako tesnosť a nosnosť. Pri navrácaní požadovaných vlastnosti je nutné stanoviť cieľ injektáže, tak aby splnila požadovaný účel.

Oblasti použitia injektáži:

 • utesnenie priesakov v stenách, múroch a podlahách
 • stabilizácia podložia, stabilizácia základov stavieb
 • zamedzenie zosuvu pri rozkopávkach
 • statické vyplnenie dutín a trhlín nosných konštrukcií
 • utesnenie prestupov a dilatácií
 • utesnenie potrubných spojov, šácht, kynét, …
 • stabilizácia podložia a vytvorenie hydroizolačnej steny
   

Používané injektážne materiály:

 • Epoxidové živice
 • Polyuretánové živice
 • Cementové mlieka a suspenzie
 • Akryláty
Výsledok

Pri cementovej pevnostnej injektáži a kryštalickej pevnostnej injektáži dochádza k zamedzeniu priesaku vlhkosti murivom a priesakom vody. Pre zákazníkov sa snažíme vybrať a navrhnúť technologický postup tak, aby bol účinok injektáže čo najtrvácnejší.