Skočiť na hlavný obsah

Sanácia pojazdných dilatácií

Pojazdné dilatácie – vplyvom zaťaženia a prekročenia statickej únosnosti respektíve predimenzovanému zaťaženiu z hľadiska cyklov dochádza k poruchám (zostrihnutie, olámanie, netesnia, búchanie ...). Pojazdné dilatácie z hľadiska ich účelu sú: hliníkové dilatácie, oceľové dilatácie, nerezové dilatácie, kompozitné dilatácie (môžu byť hydroizolačné a nemusia) z hľadiska ich účelu.

Keď prekročí zaťaženie mieru používania, napr. ak je nastavené zaťaženie 100 cyklov a dochádza k zaťaženiu 1500 cyklov, dochádza automaticky k poškodeniu dilatácií z dôvodu nadmerného zaťaženia, vzniknutého poddimenzovania. Z uvedeného vyplývajúc je potrebné navrhnúť riešenie, ktoré by malo spĺňať nový stav a zároveň so zreteľom na predpoklad vývoja na 5-10 rokov (zaťaženie sa môže opäť o určitú hodnotu zvýšiť).