Skočiť na hlavný obsah

Nátery a nástreky

V dnešnej dobe je mnoho možnosti akým spôsobom aplikovať náterove hmoty či už ručne válcom, štetcom alebo strojne, napr. striekaním vzduchovým, bezvzduchovým striekaním (airless striekaním) alebo ich kombináciou (air mix striekaním). Výhody tej či onej metódy aplikácie vždy závisia od náterovej hmoty a výmery, kedy pri strojnej aplikácií sa dá zrealizovať až 10.000m2 denne pri celistvých veľkých plochách.

Najčastejšie používaný stavebný materiál je bezpochyby betón. Betónové konštrukcie bývajú vystavené mnohým nepriaznivým vplyvom, ktoré narúšajú ich pevnosť a štruktúru. Preto je vhodné betónové konštrukcie chrániť vočí pôsobeniu mrazu a tepla, alebo voči tlakom, otrasom, alebo voči mechanickému namáhaniu oterom.
Pre dosiahnutie čo najvyššej životnosti oceľových konštrukcií zohráva najväčšiou rolu ich kvalitná povrchová úprava. Správny výber typu povrchovej úpravy oceľových konštrukcií a prevedenie povrchovej úpravy oceľových konštrukcií, má výrazný vplyv na ich životnosť, ako aj na ich estetický vzhľad a antikorozívnu ochranu oceľových konštrukcií.
Primárnou funkciou ochranných náterov drevených konštrukcií je ochrana dreva voči mechanickým vplyvom a klimatickým vplyvom. Trvanlivosť náteru závisí od starostlivej prípravy dreva pred natieraním, od kvality vybraných farieb a impregnácie, od spôsobu nanášania farieb, ako aj od skúseností a zručností natieračov.
Torkrét - teda striekaný betón, sa používa na opravy a spevňovanie stavebných konštrukcíí, napr. na spevňovanie stavebných jám, obnažených múrov, starých klenieb, alebo na dočasnú stabilizáciu svahu. Suchý proces aplikácie torkétu - používa sa suchá zmes s urýchľovačom tvrdnutia, ktorá sa spotrebováva do určitého počtu hodín.
Protipožiarne nátery nezabránia horeniu a poškodeniu konštrukcie požiarom, spomalí sa iba účinok ohňa, čím sa predĺži čas na evakuáciu osôb, prípadne Vášho majetku. Protipožiarne nátery sa používajú v exteriéroch, ako aj v interiéroch. Sú to špeciálne nátery odolné voči vlhkosti a zmenám teploty.