Skočiť na hlavný obsah

Tmelenie a tesnenie pracovných špár

Hlavným účelom pri tmelení a tesnení pracovných špár je zamedziť vstupu vody a jej prímesí do konštrukcie. Z tohto dôvodu je viacero možností zaťaženia a nie pre každé je možné použiť to isté riešenie. Prevažne sa jedná o tlakové tesnenie špár a netlakové tesnenie špár. Hlavným cieľom je dokázať preklenúť pohyb v konštrukcií a zamedziť prieniku tekutín do železobetónových a oceľových konštrukcií. Tmelenie a tesnenie pracovných špár sa vykonáva pred opravou objektových dilatácií, kde je cieľom zamedziť úniku vôd a iných tekutín cez konštrukciu.

Ako to robíme, použité materiály...

Pracovná špára pracuje a po jej oprave musíme dosiahnuť to, aby bola schopná preniesť zaťaženie pri pôsobení pohybov (hydroizolačná funkcia). Na zabezpečenie prechodu tekutín sa používajú tesniace pásy na báze polyuretánu, alebo sa používajú polyuretánové tmely. Na špáry aplikujeme polyureu a akrylátové gély v závislosti od daného problému.

Výsledok

Pre správne zabezpečenie funkcie dilatačnej škáry a zamedzeniu zatekania vody do stavebnej konštrukcie, fixujeme tmel k dvom stykovým plochám.