Skočiť na hlavný obsah

Nátery a nástreky betónových konštrukcií

Najčastejšie používaný stavebný materiál je bezpochyby betón. Betónové konštrukcie bývajú vystavené mnohým nepriaznivým vplyvom, ktoré narúšajú ich pevnosť a štruktúru. Preto je vhodné betónové konštrukcie chrániť vočí pôsobeniu mrazu a tepla, alebo voči tlakom, otrasom, alebo voči mechanickému namáhaniu oterom.

Medzi najčastejšie natierané betónové konštrukcie patria:

  • Nátery betónových podláh
  • Nátery panelových domov a stavieb
  • Nátery betónových mostov
  • Nátery betónových nádrží, zásobníkov, jímok
  • Nátery priemyselných podláh - udržiavacie nátery, signálne nátery a ochranné nátery podláh
     

Na základe analýzy požiadaviek zákazníka vypracujeme náterový systém presne na mieru.
Štandardne používame: polyuretánové nátery a akrylátové nátery, ochranné epoxidové nátery, nátery odolné voči poveternostným vplyvom, nátery odolné voči chemickému zaťaženiu a UV lúčom.

Máme dlhoročné skúsenosti s nátermi betónových konštrukcii a to od náterov betónových podláh, až po nátery jímok, nátery zásobníkov, nátery nádrží a rozsiahlych betónových konštrukcií ako sú nátery mostov.