Skočiť na hlavný obsah

Hydroizolácie nádrží

Pri izoláciách a sanáciách záchytných sanáciách odpadových nádrží, sa kladú špecifické a presné požiadavky na použité materiály. Zvyčajne sa jedná o ochranu stavebných konštrukcií, alebo sanáciu stavebných konštrukcií, voči chemickému zaťaženiu priemyselných a komunálnych odpadových vôd, zásad, kyselín a iných agresívnych kvapalín.

Do tejto kategórii patria: záchytné nádrže, vodohospodárske stavby, čistiarne odpadových vôd, stokové siete, potrubia  atď.

Ako to robíme, čo používame - materiály

Po izolácii alebo sanácii musí konštrukcia spĺňať nepriepustnosť a vodotesnosť tak, aby sa zabránilo únikom a priesakom tekutín. Toto dosiahneme pomocou vhodne navrhnutých hydroizolačných systémov. Aplikáciou kryštalických izolačných systémov docielime dotesňovanie betónových konštrukcií vaní a jímoktmelmi a pásmi dotesníme ich prestupy.

Výsledok

Keďže kvalitná izolácia a sanácia je základným pilierom úspešnosti realizácie objektu, dbáme na to, aby bola dodržaná vysoká kvalita výsledného diela.