Skočiť na hlavný obsah

Nástrek suchého a mokrého torkrétu

Torkrét - teda striekaný betón, sa používa na opravy a spevňovanie stavebných konštrukcíí, napr. na spevňovanie stavebných jám, obnažených múrov, starých klenieb, alebo na dočasnú stabilizáciu svahu.

Suchý proces aplikácie torkétu - používa sa suchá zmes s urýchľovačom tvrdnutia, ktorá sa spotrebováva do určitého počtu hodín.
Mokrý proces aplikácie torkétu - používa sa hotová prefabrikovaná zmes, ktorá sa aplikuje ihneď na mieste stavby.

Ako to robíme, čo používame - materiály

Na základe analýzy požiadaviek zákazníka vypracujeme torkrétový systém presne na mieru. Štandardne používame torkéty na opravu poškodených a narušených železobetónových konštrukcií, sanáciu pilierov mostných objektov a železobetónových  múrov líniových stavieb.

Výsledok

Náš team má dlhoročné skúsenosti s aplikáciou torkrétového systému a vieme uspokojiť aj tie najnáročnejšie podmienky zákazníka. Medzi ne napríklad patria  aplikácie torkétov v cestnom staviteľstve na dočasnú stabilizáciu výrubov tunelov.