Skočiť na hlavný obsah

Injektáž muriva voči vzlínavej vlhkosti

V dôsledku chýbajúcej izolácie dochádza v murive k vzlínaniu kapilárnej vlhkosti. S vlhkosťou sa do muriva dostávajú rozpustné soli, ktoré sa usádzajú v kapilárach, a tým zmenšujú ich priemer. To umožňuje vzlínanie vody do väčšej výšky. Voda sa z povrchu muriva odparuje, soli sa vysušujúkryštalizujú. Tým zväčšujú svoj objem a vplyvom kryštalického tlaku rozrušujú povrchové vrstvy.

Ako to robíme, čo používame - materiály

Tento proces sa stále opakuje a škody sú viditeľnejšie:

  • vplyvom vlhkosti sa znižuje tepelnoizolačná schopnosť muriva;navlhčená omietka pôsobením mrazu začína praskať, a tým otvára cestu vlhkosti;
  • v interiéri navlhčené murivo spôsobuje výskyt plesníhnilobných baktérií, tým sa znižuje komfort užívaných priestorov;
  • pri spolupôsobení kryštalizujúcich solí nastáva opadávanie omietky a ďalšie narúšanie muriva, ktorého poškodenie môže byť nebezpečné aj z hľadiska jeho únosnosti;
  • vykryštalizované soli môžu mať aj hygroskopické vlastnosti – môžu viazať vodu z okolitého vzduchu; spolu s kyslým dažďom sú vhodným prostredím pre baktérie, plesne a riasy – tie majú snahu si vlhké prostredie zachovať a tiež nasávajú vlhkosť z okolitého vzduchu;
  • pri nepriepustnom obklade stúpa vlhkosť vyššie ako v prípade muriva bez obkladu.