Skočiť na hlavný obsah

Sanácia železobetónových konštrukcií

Sanácia - už z názvu sa jedná o opravu betónových konštrukcií, ktoré  sú v dôsledku mechanických alebo chemických vplyvov poškodené. Samozrejme na poškodenie má vplyv aj počasie. Jedná sa predovšetkým o konštrukcie, ktoré svojím významom nie je možné vybúrať a nahradiť, ako sú nádrže ČOV (čistička odpadových vôd), mosty, silá, budovy, vodné diela, záchytné nádrže, prečerpávačky, ...

Na opravu poškodených častí ŽB konštrukcií sa používajú reprofilačné malty, ktoré majú v niektorých prípadoch mnohonásobne lepšie mechanické vlastnosti a sú chemicky odolnejšie voči chloridom. Dochádza k obnovovaniu pôvodných vlastností betónu, ktoré stratili vplyvom počasia (zmeny cyklov leto/zima, premŕzanie, nízke krytie výstužeodstrelenie časti betónov, korózia, oslabovanie nosnej konštrukcie vplyvom solíchloridov), ktoré oslabujú konštrukciu, ako napr. pri ČOV, kanalizáciách (spôsobujú aj baktérie, ktoré sú v tomto vytvorenom prostredí a degenerujú betón). Baktérie dokážu zlikvidovať betónové konštrukcie. Dochádza k mechanickým poškodeniam a preťaženiu konštrukcií.

Cieľ - vrátenie pôvodných vlastností.

Postup

Príprava podkladu – osekanie nesúdržných častí, očistenie výstuže, otryskanie konštrukcie na únosnú prídržnosť pre možnosť aplikácie reprofilačných mált.

Kontrola podkladu – vizuálna, skúškou prídržnosti podkladu

Aplikácia sanačnej malty – ručne alebo strojne, nové už bez spojovacieho mostíka a ochrany výstuže nakoľko sú obsiahnuté v sanačnom materiáli s odolnosťou voči chloridom, síranom.

Výsledok

Správna diagnostika porúch a určenie rozsahu porúch je dôležitá pri návrhu a spôsobe sanácie poškodených železobetónových konštrukcií. Dôležitá je aj znalosť ďalšieho účelu sanovanej železobetónovej konštrukcie.