Skočiť na hlavný obsah

Zosilňovanie nosných konštrukcií

Dnes môžeme pozorovať dva hlavné prípady, kedy dochádza k oslabovaniu nosných konštrukcií a musí sa uskutočniť ich zosilnenie.  Prvým prípadom je oprava konštrukcií, resp. ak sú tieto konštrukcie nadmerne zaťažené vplyvom rozšírenia-zväčšenia kapacítzáťažových cyklov.  Druhým prípadom je, ak sa stavba poddimenzuje (často z dôvodu, že chce investor ušetriť) a tým pádom je potrebné zosilniť celú konštrukciu

Ako to robíme, čo používame...

zosilňovaniu konštrukcií pomocou karbónových lamiel dochádza na základe návrhu statika. Na stĺpy nosníky sa používajú karbónové tkaniny.  Výhodou aplikácie karbónovými tkaninami je rýchlosť a účinnosť, pričom sa dá vyriešiť problém pri akomkoľvek tvare.  V prípade, že sa zosilňuje nosná konštrukcia pri staršej konštrukcii, je potrebné pred aplikáciou karbónových lamiel vykonať sanáciuopravu ŽB konštrukcií.  Extrémne ľahká lamela disponuje vysokou pevnosťou v ťahuPoškodený povrch je potrebné pred lepením lamiel dôkladne očistiť.  Na spevňovanú betónovú konštrukciu sa lamely lepia v ťahovej zóne

Výsledok

K dokonalému zosilneniu konštrukcie nám napomáha určenie a vytvorenie komplexného systému sanačných hmôt – od reprofilačných mált, cez dlhotrvácne tesniace elastické tmely, až po správne navrhnutý systém ochranných náterov betónu