Skočiť na hlavný obsah

Injektáž prasklín - pevnostná - staticky únosné

Lokálna injektáž dutín a injektáž trhlín patrí v stavebnej praxi k bežným činnostiam spojeným s betónom. Správne zvolený typ injektážneho materiálu v závislosti od prostredia a typu trhliny, v ktorom sa betónová konštrukcia nachádza a dodržanie technologického postupu sú základom, pre účinne zrealizovanú injektáž. Používame polymérne tvrdnúcehydraulicky tvrdnúce injektážne materiály. Výber správneho injektážneho materiálu závisí od mechanických vlastností pri danej teplote. 

Ako to robíme, čo používame - materiály

Vlhkosť
Vlhkosť betónu je dôležitým faktorom pri výbere injektážneho materiálu. Injektážne materiály reagujú v priebehu procesu tvrdnutia na vodu rôznym spôsobom. Kategorizácia stavu vlhkosti: suchý, vlhký a vodopriepustný (stupeň priepustnosti sa kategorizuje podľa množstva pretekajúcej vody cez porušené miesto v závislosti od tlaku). Suché trhliny a dutiny sú miesta, pri ktorých nie je možné zistiť prítomnosť vody. Vlhké trhliny a dutiny sú miesta, ktoré vykazujú zmenu farebného odtieňa v oblasti trhliny alebo dutiny (viditeľného výronu vody). Pri vode vytekajúcej po kvapkách, ide o pretekanie vody bez tlaku (vodopriepustné bez tlaku). Pri výtoku vody v neprerušovanom prúde, alebo pri vode striekajúcej cez trhlinu, vyhodnocujeme miesto ako pretekanie vody pod tlakom (vodopriepustné pod tlakom). Primárne posudzujeme vzhľad povrchu, alebo konštrukcie a jej poruchy. Vo určitých prípadoch realizujeme odber vzoriek jadrovými vývrtmi.

Viskozita
Dôležitým faktorom  pri voľbe injektážneho materiálu je viskozita zmesi. S polymérnymi injektážnymi materiálmi (reakčnými živicami) môžeme podľa vizkozity realizovať injektáž trhlín so šírkou od 0,1 mm. Umelé živice (vzhľadom na kapilárne vzlínanie) sú  schopné preniknúť až do koreňa trhliny a ich rozvetvení. Minerálna suspenzia a jej použitie je obmedzené na injektáž širších trhlín (závislosti od štruktúry častíc spojiva).  Týmto spôsobom sa nedá zabezpečiť utesnenie trhlín, pretože minerálnymi suspenziami nie je možné naplniť trhliny až po ich koreň.

Elastomérové živice
Elastické injektážne materiály na báze polyuretánu (PUR)
patria medzi tesniace injektáže s najširším spektrom použitia patria. Trhliny alebo dutiny (nezávisle od ich vlhkostného stavu) možno utesniť elastomérovými elastickými a pórovitými živicami s nízkou viskozitou. V prípade premenlivých šírok trhlín možno použiť na tesniacu injektáž elastické produkty s viskozitou asi 100 mPa. V niektorých prípadoch neakceptovateľného injektážneho tlaku používame živice s vyššou viskozitou (rovnaké šírky trhlín s vyšší tlakom).

Trhliny so šírkou od 0,1 mm možno utesniť s nízkoviskóznym systémom. Viskozita materiálov v prípade všetkých polymérnych injektáží po zmiešaní zložiek rýchlo narastá.  Rýchlopeniace živice rovnakej materiálovej bázy (SPUR) sa používajú na dočasné zastavenie priesaku tlakovej vody. Po ich použití sa musí realizovať aj trvalo účinná tesniaca injektáž na uzatvorenie ich pórov.

Elastomérové peny reagujú veľmi rýchlo a na zreajovanie s vodou potrebujú iba niekoľko sekúnd (prípadne minút).

Výsledok

Aj pri dokonale realizovaných stavebných prácach dochádza pri betónových konštrukciách k tvorbe nežiadúcich trhlín. Úspešná injektáž poškodenej štruktúry a správny výber injektážneho materiálu zaručujú trvalú opravu a utesnenie  poškodeného miesta konštrukcie.