Skočiť na hlavný obsah

Injektáž hydroizolačná

Vzlínanie vody cez základy budov alebo podzemné časti budov je pri každej stavbe nežiadúcou poruchou.  Identifikácia poruchy stavby a prenikanie vody do nežiadúcich častí stavby, je základom určenia ďalších krokov. Medzi časté poruchy patria: prasknuté potrubie v stene, nekvalitné tesnené strechy, alebo dažďové zvody.

Injektáž  je vyplnenie trhlín a spevnenie trhlín a dutín injektážnymi materiálmi určenými podľa typu injektovaného materiálu a požiadavky nadobudnutia stratených statických alebo hydroizolačných vlastností. V samotných poškodených konštrukciach sa snažíme vrátiť stratené vlastnosti ako tesnosť a nosnosť. Pri navrácaní požadovaných vlastnosti je nutné stanoviť cieľ injektáže, tak aby splnila požadovaný účel.

Oblasti použitia injektáži:

 • utesnenie priesakov v stenách, múroch a podlahách
 • stabilizácia podložia, stabilizácia základov stavieb
 • zamedzenie zosuvu pri rozkopávkach
 • statické vyplnenie dutín a trhlín nosných konštrukcií
 • utesnenie prestupov a dilatácií
 • utesnenie potrubných spojov, šácht, kynét, …
 • stabilizácia podložia a vytvorenie hydroizolačnej steny
   

Používané injektážne materiály:

 • Epoxidové živice
 • Polyuretánové živice
 • Cementové mlieka a suspenzie
 • Akryláty

V murive dochádza dôsledkom chýbajúcej izolácie k vzlínaniu kapilárnej vlhkosti. Pre zákazníkov sa snažíme vybrať a navrhnúť technologický postup tak, aby bol účinok injektáže čo najtrvácnejší.