Skočiť na hlavný obsah

PUR izolácie

Polyuretánová tepelná izolácia je striekaná vo forme dvoch materiálov, iso kyanátu a polyolu, z ktorých vplyvom reakcie vzniká polyuretán a pridaním napeňovadiel dochádza k napeneniu.

Z hľadiska množstva napenenia rozdeľujeme:

  • Otvorené bunkové štruktúry – viac ako 80% otvorených buniek, hustota 8-15kg/m3
  • Stredné peny – hustota 30-45kg/m3, pevnosť okolo 270KPA
  • Tvrdé – hustota 50-70kg/m3, pevnosť 400-500KPA
     

Striekanou tepelnoizolačnou penou dosiahnete vysokú úsporu pri vykurovaní (približne sa jedná o 70% úsporu). Okrem úspory sa znižujú aj náklady na realizáciu samotnej tepelnoizolačnej vrstvy vďaka možnosti rýchleho aplikovania peny (približne 200 m2 v jeden deň). Viac informácií na stránke: www.pur-izolacie.sk

Kliknite a zobrazte brožúru PUR izolácie v PDF

Výhody – vplyvom vlhkosti nedochádza výrazne k zmene fyzikálnych vlastností. Polyuretán do seba nenasiakne vodu, resp. ak nasiakne, tak len do buniek a lambda sa mení minimálne, max. 0,04. U Nobasilu dôjde k zmene až na 0,08. Vplyvom fyzikálnych vstupov a vzdušnej výmeny dochádza k zmene napr. u Nobasilu, avšak pri polyuretáne minimálne. Keď fúka vietor, tak pri aplikácii iných materiálov napr.
Interiér – na izoláciu interiéru sa používajú mäkké peny.
Výhoda tepelnej izolácie plochých striech – prídržnosť, pevnosť. Po nastriekaní na pôvodnú krytinu nie je nutné kotviť a tým nerobíme neželané prestupy. Z hľadiska izolačných vlastností je o 50% lepšia, nedochádza k prestupom pri napájaní, izolácie sú rýchlo realizovateľné a rieši bezproblémovo detaily – odtokové žľaby, prestupy, ukončenia pri nábehu na stenu a pod.
Na tepelnú izoláciu podláh a tepelnú izoláciu základov v našej firme používame stredne tvrdú penu (ekonomická cesta).
Medzi najčastejšie objekty, kde vykonávame tepelné izolácie priemyselných konštrukcií, patria potrubia, silá, energokanály.