Skočiť na hlavný obsah

Sanácia muriva

So sanáciou muriva sa najčastejšie stretávame pri starých, historických budovách (kostoly, budovy v centrách miest), kde stenu tvorí zmes tehál, kameniva a iných stavebných zmesí. 

Prejav poruchy: vlhnutie muriva, opadávanie omietky, degradácia murivarozpadávanie.

Najčastejšou príčinou poškodenia muriva býva vplyv poveternostných podmienok (striedanie ročných období, hlavne leto – zima). Hlavnou príčinou rozpadu je nefunkčná, resp. žiadna hydroizolácia,  v dôsledku čoho je do muriva nasiaknutá voda s obsahom soli (chloridov). Tieto soli v murive kryštalizujú a to má za následok rozpad murivaopadávanie omietok.

Postup

Keďže sa v prípade nefunkčnej hydroizolácie dostáva do konštrukcie voda je potrebné ako prvé vyriešiť obnovenie hydroizolácie a to vo forme injektážnej clony, alebo podrezaním a vložením hydroizolačnej fólie. Následne odstrániť zdegradované časti omietky a potom vykonať sanáciu muriva sanačnými maltami.

Výsledok

Pri sanácii muriva používame iba kvalitné izolačné materiály (vzduchovoizolačné systémy, sanačné suché maltové zmesi alebo sanačné omietkové systémy) s dlhou životnosťou od našich, ako aj od zahraničných výrobcov. Táto sanačná metóda je dlhoročne overená nielen našou stavebnou praxou.