Skočiť na hlavný obsah

Injektáže

Injektáž  je vyplnenie a spevnenie trhlín a dutín injektážnymi materiálmi určenými podľa typu injektovaného materiálu a požiadavky nadobudnutia stratených statických alebo hydroizolačných vlastností. V samotných poškodených konštrukciach sa snážíme vrátiť stratené vlastnosti ako tesnosť a nosnosť. Pri navrácaní požadovaných vlastností je nutné stanoviť cieľ injektáže, tak aby splnila požadovaný účel.

V dôsledku chýbajúcej izolácie dochádza v murive k vzlínaniu kapilárnej vlhkosti. S vlhkosťou sa do muriva dostávajú rozpustné soli, ktoré sa usádzajú v kapilárach, a tým zmenšujú ich priemer. To umožňuje vzlínanie vody do väčšej výšky.
Vzlínanie vody cez základy budov alebo podzemné časti budov je pri každej stavbe nežiadúcou poruchou.  Identifikácia poruchy stavby a prenikanie vody do nežiadúcich častí stavby, je základom určenia ďalších krokov. Medzi časté poruchy patria: prasknuté potrubie v stene, nekvalitné tesnené strechy, alebo dažďové zvody.
Lokálna injektáž dutín a injektáž trhlín patrí v stavebnej praxi k bežným činnostiam spojeným s betónom. Správne zvolený typ injektážneho materiálu v závislosti od prostredia a typu trhliny, v ktorom sa betónová konštrukcia nachádza a dodržanie technologického postupu sú základom, pre účinne zrealizovanú injektáž. Používame polymérne tvrdnúce a hydraulicky tvrdnúce injektážne materiály.
Pevnostná injektáž má prevažne uplatnenie pri starších budovách, napr. pri historických budovách. Pevnostnou cementovou injektážou doocieľujeme plošné spevnenie muriva, zvýšenie únostnosti muriva a zamedzíme tak aj praskaniu muriva. Ak nie je možné použiť pevnostnú cementovú injektáž (napr.