syncol@syncol.sk +421 905 448 872

Sanácie muriva

SYNCOL Sanácie muriva

Na životnosť stavieb a konštrukcií vplýva mnoho faktorov a najvýznamnejšie z nich sú miera a frekvencia ich používania, poveternostné vplyvy a chyby spôsobené pri samotnej realizácii. V závislosti od spomínaných faktorov a ich kombinácie sa môžu prvé poškodenia prejaviť už vo veľmi krátkom čase. Tieto poškodenia odstraňujeme sanačnými a reprofilačnými prácami, ktoré predovšetkým spočívajú v ochrane obnažených výstuží, obnovení hydroizolačných vlastnosti, obnovení zdegradovaných a nesúdržných častí, zosilňovaní konštrukcií, vrátení mechanicko-fyzických vlastnosti, ošetrovaní povrchu voči vonkajším vplyvom, …

 Oblasti použitia sanácie železobetónových konštrukcií a muriva

 • mosty, tunely a oporné múry,
 • nádrže ČOV, chemických ČOV a bioplynové nádrže,
 • vodné diela a vodné stavby,
 • stavby, objekty, budovy,
 • záchytné jímky pod trafostanicami
 • šachty a kanalizácie
 • zosilňovanie konšrukcií

V závislosti od rozsahu prác  a druhu materiálu, či jeho spracovania je možné aplikovať sanačné zmesi:

 • Ručne nanášanie zmesi
 • Nanášanie zmesi striekaním šnekovou pumpou

Na základe návrhu riešenie sanácie je možné vykonať aj ochranný náter sanovanej plochy, ktorý má ochranný estetický charakter,  respektíve ich kombináciu.

Aplikácia  náterov konštrukcií

 • Ručné nátery a valčekovanie
 • Vzduchové striekanie, bez vzduchové striekanie (airless) jedno a dvojkomponentné striekanie