Skočiť na hlavný obsah

2021 - 2022 NIDO 2 - Apartmánové bývanie, komerčné priestory Bratislava

15.06.2022

Kompletné zhotovenie hydroizolačného náteru.

  • Príprava podkladu brokovaním s dobrúsením krajov
  • Izolácia vodorovnej plochy vrátane penetrácie a polyurey
  • Príprava podkladu brúsením
  • Uzavretie lunkrov zvisle steny (epoxid + schtellmitell)
  • Izolácia zvislých častí (obrátené preklady, múriky) vrátane prípravy podkladu VVL do 500 Bar (penetrácia + polyurea)
  • Izolácia zvislých častí nad terénom UV stabil vrátane prípravy podkladu VVL do 500 Bar m2 (UV ochranný náter)
  • Detaily - napojenie na výplne otvorov pri teréne (PCI Pecitape® Butyl 120 + penetrácia podkladu)
  • Dilatácie skryté pod terénom (lepidlo, pás)
  • Dilatačný profil dodatočný 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XSC1KazAENk