Skočiť na hlavný obsah

Rekonštrukcia - sanácia a hydroizolácia záchytných vaní Letecké opravovne Trenčín

31.05.2020

 

Búracie práce a príprava podkladu.

Xolutec hydroizolácia s chemickou odolnosťou nádrže, jímky, vane. Striekaná/valcovaná na vodorovné plochy a zvislých plochách (príprava podkladu brúsením, penetrácia s vlhkostnou bariérou,   penetrácia epoxidová dvojnásobná s presypom piesku, nástrek membrány).

Rošty chemicky odolné so zaťažením do 400 kg/m2 vrátane konštrukcie a montáž na mieru.

Skúšky - overenie tesnosti podkladu hydroizolácie vrátane dopravy.

Presun techniky, presun materiálu, presun hmôt na stavbe, likvidácia odpadov, zabezpečenie staveniska

Použité materiály