Skočiť na hlavný obsah

Sanácia kúpaliska Vrútky

Na životnosť kúpalísk vplýva mnoho faktorov a najvýznamnejšie z nich sú miera a frekvencia ich používania, poveternostné vplyvy a chyby spôsobené pri samotnej realizácii.

Tieto poškodenia odstraňujeme sanačnými a reprofilačnými prácami, ktoré predovšetkým spočívajú v ochrane a obnovení hydroizolačných vlastností, obnovení zdegradovaných a nesúdržných častí a ošetrovaní povrchu voči vonkajším vplyvom.